Starożytna nauka o zdrowiu

हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्

Starożytna definicja ajurwedy napisana w sanskrycie mówi, że życie można podzielić na cztery główne doświadczenia – przyjemne, nieprzyjemne, zrównoważone i niezrównoważone. Cała wiedza ajurwedyjska składa się z zaleceń i przeciwwskazań do tych czterech doświadczeń życiowych.

Samo słowo Ajurweda oznacza naukę o życiu („ayur” oznacza życie, a „veda” to wiedza, nauka).

Mądrość tej nauki była przekazywana słownie, aż do chwili, kiedy ponad 5000 lat temu została spisana. Najstarszymi znanymi tekstami o medycynie ajurwedyjskiej są Charaka Samhita, Sushruta Samhita i Ashtanga Hrudaya. Teksty te szczegółowo opisują wpływ pięciu żywiołów (ziemi, wody, ognia, powietrza i przestrzeni) na nasze ciało i wyjaśniają potrzebę zachowania równowagi pomiędzy nimi, co skutkuje zdrowym i szczęśliwym życiem.

Obecnie nasze życie jest bardzo dynamiczne i pełne różnorodnych bodźców, co zazwyczaj powoduje  zakłócenia naszej naturalnej równowagi. Fizyczna manifestacja takiego zaburzenia może przejawiać się w postaci wypalenia zawodowego, nadpobudliwości emocjonalnej, bezsenności, depresji a w końcu choroby. Podczas gdy regularna nauka medyczna zajmuje się leczeniem samej choroby, Ayurveda daje nam wiedzę na temat tego, jak jej zapobiegać i usunąć jej przyczynę.

Zdrowie nie zależy tylko od czynników fizycznych, ponieważ zdrowie to więcej niż brak choroby. Zdrowie to utrzymywanie balansu we wszystkich aspektach naszego życia, zaczynając od codziennej rutyny (odpowiednia dieta, regularny odpoczynek, aktywność fizyczna), kończąc na  równowadze emocjonalnej, realizacji swojego potencjału i harmonijnego budowania relacji.

Zadbaj o siebie już teraz. Najbliższe terminy konsultacji:

21.06 Warszawa, 24-26.06 Łódź, 28.06 Warszawa.1-7.07 Warszawa, 8-10.07 Kraków, 11.07; 15-16.07 Cieszyn, 12-14.07 Bielsko Biała, 21-22.07 Wejherowo, 24-26.07 Warszawa, 28-29.07 Łódź, 30-31.07 Toruń

Zarezerwuj wizytę